# ชื่อ ประธาน หน่วยงาน จำนวนสมาชิก
1
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดพังงา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 1
2
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 20
3
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 1
4
กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1
5
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 1
6
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1
7
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเลย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 52
8
กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวสังข์หยด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 1
9
กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 1
10
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์นวัตศิลป์ บางกอก
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 20
11
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 1
12
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผ้าไหมแพรวา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 1
13
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 20
14
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ จังหวัดตาก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 20
15
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์แปรรูปข้าวโพดหวาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 1