# ชื่อ ประธาน หน่วยงาน จำนวนสมาชิก
1
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดพังงา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 30
2
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 20
3
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 36
4
กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 21
5
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 33
6
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 20
7
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเลย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 41
8
กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวสังข์หยด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 32
9
กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 23
10
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์นวัตศิลป์ บางกอก
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 20
11
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 20
12
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผ้าไหมแพรวา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 20
13
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 20
14
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ จังหวัดตาก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 20
15
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์แปรรูปข้าวโพดหวาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 21