ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ)

โทร: 02-202-4523

โทรสาร: 02-202-4534


สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สพช)

โทร: 02-202-4523

ซอย ตรีมิตร แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส)

86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-367-8414-7


ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก (ศม)

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทร: 054-281-884


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ศภ.1)

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร: 063-231-6854


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (ศภ.2)

หมู่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์ 292 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร: 055-282-956


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (ศภ.3)

115 200 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โทร: 056-651-225


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (ศภ.4)

หมู่ 11 มิตรภาพ 399 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร: 042-747-318


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ศภ.5)

86 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: 02-202-4523


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (ศภ.6)

333 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

โทร: 044-419-622


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (ศภ.7)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทร: 045-311-987


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (ศภ.8)

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ศภ.9)

67 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร: 038-261-203


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (ศภ.10)

ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร: 02-202-4523


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (ศภ.11)

165 กม22 กาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: 074-211-253