NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกลุ่มคลัสเตอร์

|

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ระบบการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตและแปรรูปกุนเชียงเจ้แหม่ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา