กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรุงเทพฯและปริมณฑล เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

|