สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

|

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ จัดพิธีเปิด และรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และจัดการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด         เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น และหัวข้อ “การสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ” โดย นายภานุพันธ์ รัตนโชติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และสร้างความคุ้นเคยสมานสามัคคีความไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์       การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน


Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-blog-header.php'), wp, WP->main, WP->query_posts, WP_Query->query, WP_Query->get_posts, update_post_caches, update_object_term_cache, wp_get_object_terms ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด Got error 28 from storage engine ในการทำงาน SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfLeechers` โดย require('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-blog-header.php'), require_once('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-includes\template-loader.php'), do_action('template_redirect'), call_user_func_array, wordfence::templateRedir, wordfence::doEarlyAccessLogging, wfLog->logLeechAndBlock, wfDB->queryWrite ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด Got error 28 from storage engine ในการทำงาน SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfHits` โดย require('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-blog-header.php'), require_once('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-includes\template-loader.php'), include('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-content\themes\ts\single.php'), get_header, locate_template, load_template, require_once('D:\Inetpub\vhosts\thaicluster.com\httpdocs\wp-content\themes\ts\header.php'), wp_head, do_action('wp_head'), call_user_func_array, wordfence::wfLogHumanHeader, wfLog->logHit, wfModel->save, wfModel->insert ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด Got error 28 from storage engine ในการทำงาน SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfHits` โดย wfLog->logHit, wfModel->save, wfModel->insert