งานสัมมนา​เผยแพร่​กลยุทธ์​ทาง​การ​ตลาด​ใน​กลุ่ม​ประเทศ​ CLMV

|

6 ก.ย. 60 ผอ.สพจ.กสอ. และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค โดยกรมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ สพจ.กสอ. เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้