กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

|

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์  เป็นประธานการประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในบ้านอัฉริยะและผลิตภัณฑ์ควบคุมภาในบ้านอัฉริยะ) ณ บริษัท SYN HUB Co-Working Space ชั้น4 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (ประตูน้ำ)