สร.สพจ.​ ร่วมกัน​สถาบัน​ไฟฟ้า​และ​อิเล็กทรอนิกส์​ศึก​ษา​ดู​งาน​

|

20 กรกฎาคม 2560 สร.สพจ. ร่วมกันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำผู้ประกอบการซูเปอร์คลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ Summit Electronic Component Cosmetic., Ltd.