กิจกรรมสรุปผลเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้(Lesson Learned)

|

วันที่ 3 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. สพจ.กสอ.จัดกิจกรรมสรุปผลเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้(Lesson Learned) กิจกรรมพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์(CDA)และเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 โดย นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผอ.สร.สพจ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งหมด 28 กลุ่ม
ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
3-5 ก.ค.60 ณ โรงแรมไมด้า
เดอซี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์