การตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม

|

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางการะเกด โชติชินรัตน์  ผอ.สร.สพจ.กสอ. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 โดยบริษัท เคดีอาร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมAEC ชั้น5 อาคาร กสอ. พระรามที่ 6