พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Cluster Day Fair 2017”

|

วันที่ 6 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น.สพจ.กสอ. จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Cluster Day Fair 2017” ภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์  ปีงบประมาณ 2560 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ  ที่มีความพร้อมทั้งกลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มใหม่ เพื่อให้เกิดเวทีทดสอบตลาดให้กับกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรม   โดยมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้า “Cluster Day Fair 2017” ในครั้งนี้  ณ ห้องแสดงนิทรรศการ  และบริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคาร กสอ.