สพจ.กสอ.ร่วมกับที่ปรึกษาบริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตแบบโตโยต้า 4 ขั้น (Toyota Product System:TPS 4 Step)

|

วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 9.00 น. สพจ.กสอ.ร่วมกับที่ปรึกษาบริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตแบบโตโยต้า 4 ขั้น (Toyota Product System:TPS 4 Step)  กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ให้เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS โดยมีอ.สมชาย อยู่คุ้ม เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย. 60  ณ ห้องอบรม ชั้น 4 บริษัท แสงเจริญทูลล์เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน