ผอ.สร.สพจ.เข้าเป็นประธานการประชุมกลุ่มเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ

|

วันที่ 26 เมษายน 60 เวลา 11.00 น. นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผอ.สร.สพจ.เข้าเป็นประธานการประชุมกลุ่มเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างอัจฉริยะ) และ(ผลิตภัณฑ์ควบคุมภายในบ้านอัจฉริยะ) ระหว่างผู้ประสานงานกลุ่ม (CDA) , ที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าฯ และหน่วยงานภาครัฐ กสอ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม