โครงการ Travel & Learn for New Business Opportunity ประเทศกัมพูชา

|

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ เข้าร่วมเจาะโอกาสการค้าอินโดจีน ประเทศกัมพูชา

เจาะลึกการค้า การลงทุน ของกัมพูชาในปัจจุบัน นำเสนอสินค้ากับนักธุรกิจกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาความร่วมมือกับนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในกัมพูชา