อธิบดี สมชาย หาญหิรัญ เปิดงาน Cluster Day 2016

|
cluster1
อ้างอิงจาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม